NOVA STEVILKA BANCNEGA RACUNA

Vse clane obvescam, da je nova stevilka bancnega racuna ZRDOS:

SI 0510 08015119188

A Banka, poslovalnica Sentjur pri Celju

Obenem prosim vse, ki se niso dvignili majice, da to cimprej storijo.

Zamudnike za placilo clanarine paprosim da le to nakazejo na NOVI racun!

 

SilvoNovak