KONEC OBDOBJA BREZ AKTIVNOSTI VEKTORJEV ZA BOLEZEN MODRIKASTI JEZIK

Spoštovani kolegi,

s strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin smo bili danes obveščeni, da bo z petkom, 22.4.2016 končano obdobje brez aktivnosti vektorjev. Premiki živali z območij z omejitvami bodo od 23. 4. 2016 dalje možni le pod pogoji iz 8. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1266/2007 torej (tretiranje proti vektorjem, premiki cepljenih in naravno imunih živali…). Informacije v zvezi z boleznijo najdete na spletni strani Uprave http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_zivali/bolezni/bolezen_modrikastega_jezika_nova/. Prav tako se obdobje brez aktivnosti vektorjev končuje tudi v drugih državah članicah. Obdobje brez aktivnosti vektorjev v Avstriji se konča v četrtek, 21. 4. 2016, na Madžarskem pa v sredo, 20. 4. 2016. Podatki za ostale države članice so na voljo na spletni strani Komisije (http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm).

 

Silvo novak