UGOTAVLJANJE TUBERKOLOZE PRI JELENJADI V OBORAH

 

Kot ste že bili obveščeni poteka monitoring prisotnosti TBC pri jelenjadi v oborah. Akcija bo potekala še vso leto 2011. Prosim vas za čimštevilnejše sodelovanje, saj od resnosti pristopa zavisitudi resnost pristopa nasprotne strani do nas (država,EU).

 

Glede na časovni zamik navodil odvzema vam jih še enkrat posredujem:

1. Odvzemajo se vzorci bezgavk in jeter

2. Če transport v Ljubljano ni možen v 48 urahse vzorci lahko zamrznejo (do 48 ur so lahko v hladilniku)

3. Naslov v Lubljani: Veterinarska fakulteta - nacionalni veterinarski inštitut (NVI). Če to ni mogoče se vzorci dostavijo najbljižji izpostavi nacionalnega vet. inštituta: Maribor, ptuj, Novo mesto, Nova Gorica, Celje, Kranj ali Murska Sobota in potem oni dostavijo v Ljubljano.

4. Za eventuelne dodatne informacije v zvezi z odvzemom in dostavo lahko pokličete na Tel.: 01-4779-196,01-4779-847 ali mobilni tel: 040-22-11-09

Obvezno izpolnite tudi spremni obrazec:  spremni-obrazec-za-odvzem-vzorcev.pdf

ODVZEM ---- POSTOPEK

Starost živali naj bo več kot eno leto

1. Vzame se bezgavke z glave - po ena bezgavka iz vsake spodnje čeljustnice

2. V plučih (med pljučnima režnjema)


3. v črevesju (v opni med črevesnimi vijugami debelega črevesa)


4. jetra - majhen košček jeter


Vsak vzorec se da v svojo vrečko. Komplet vrečk je na voljo pri gospe Jelki Ferlež in so že ustrezno označene. Lahko pa uporabite tudi svoje in jih označite: 1 glava, 2 pljuča, 3 črevesje, 4 jetra in dodate še datum odvzema, lokacija, vrsta živali, spol in starost. Če se vzorci oddajo na izpostavo NVI še dopišite IDRČ, da se ve kam so namenjeni. Po možnosti pa še pokličite na že prej omenjene (eno) tel. št.

Obvezno izpolnite tudi spremni obrazec:  spremni-obrazec-za-odvzem-vzorcev.pdf

Novak Silvo